info@maraforlag.com

Till startsidan

 

Eva Knuts

Något gammalt, något nytt -

Skapandet av bröllopsföreställningar

 

Så gott som alla människor i Sverige har en föreställning om hur ett »riktigt« bröllop ska se ut. Och den innehåller inte sällan vita klänningar med massor av tyll och spetsar, frackar, blommor, trerätters middagar, champagne, besök hos fotografer och frisörer, övernattning på ett fint hotell samt en diamantprydd ring. Men faktum är att inget av detta krävs för att två människor ska kunna gifta sig. Det enda formella kravet som finns för en lagligt genomförd vigsel är att paret genomgått hindersprövning, att akten utförts av en auktoriserad vigselförrättare och att den övervakats av två vittnen. Ändå är det allt det där andra som förknippas med bröllop, det är det som gör vigseln till ett bröllop.

 

Hur skapas bröllopet i ett samspel mellan sådana ting och aktörer som brukar förknippas med vigseln, och som i studien betraktas som jämbördiga aktörer i ett nätverk? Var görs bröllop? När görs bröllop? Hur görs bröllop? Och vilka är aktörerna bakom skeendet?

 

I denna avhandling studeras bröllop, eller närmare bestämt planeringen inför bröllop och olika betydelser av och förståelser för alla de föremål som hör ett »riktigt« bröllop till. Valet av inriktning på studien hör samman med ett intresse för föremål och konsumtion.

Några aktörer i bröllopsfältet - såsom giftas lystna par, frisörer, de som möter kunderna i bröllopsbutiker, präster, guldsmeder och fotografer - har intervjuats och observerats.

Avhandlingen är unik så till vida att i den kombinerar klassiska intresseområden inom etnologi: bröllop och föremålsforskning men kombinerar det med dagsaktuella fenomen som upplevelseekonomi och konsumtion, utifrån ett processperspektiv där Aktör Nätverks Teorin (ANT) har inspirerat.

 

Utgivningsår: 2006

ISBN: 0197467413

Sidantal: 174

 

143 sek på AdLibris:

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197467413

 

172 sek på Bokus:

http://www.bokus.com/b/9789197467414.html?pt=search_result&search_term=knuts%20br%F6llop

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Författarkooperativet MARA ekonomisk förening

Föreningens syfte är att ge ut och sprida litteratur med kultur- och samhällsperspektiv producerad av föreningens medlemmar.

 

info@maraforlag.com

 

  

Vill du beställa någon av Maras titlar så hänvisar vi till AdLibris:

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Mara+f%f6rlag&fromproduct=True