info@maraforlag.com

Till startsidan

 

Eva Knuts

Pågående projekt:

Blixtlås, knapp och kardborreband – makt och materialitet under styling och påklädning 

Hur upprättas och omskapas maktrelationer under arbetet med att materiellt framställa ”klädda kroppar”? Vilka normer aktiveras och sätts i spel under styling och påklädnadssituationer då någon ”får hjälp” med att klä sig?

Tre överlappande studier lyfter fram hur maktrelationer ständigt omförhandlas i sammanhang som oftast inte betraktats som genomsyrade av maktaspekter, utan snarare av kreativitet och ”individens fria val”. Delstudie 1 rör stylisters arbete med modereportage. Dvs hur normer som förs fram genom media skapas. Delstudie 2 fokuserar hur dessa normer förmedlas via den nya yrkeskategorin ”personal shopper”. Delstudie 3 tar upp ”vardaglig” styling och påklädning av barn.

Projektet ansluter till forskning där kläder ses som kroppsteknik och förkroppsligad praktik. Foucaults maktperspektiv används: makt utövas överallt i i samhället, det materiellas utformningar har stor betydelse för hur styrkeförhållanden vidmakthålls. Normer ”byggs in” i föremål. Utifrån detta perspektiv bedrivs projektet som kritisk etnografi där samspelet mellan praktiken mikronivå och en samhällelig makronivå uppmärksammas.

Min del i projektet är delstudie 2 som rör "personal shoppers".

 

Projektledare är fil.dr. Eva Knuts (Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet). Övriga deltagare är fil.dr. Viveka Berggren-Torell och fil.dr. Therése Andersson.

Projektet pågår 2010-2014 och finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

 

Vardagsliv under andra världskriget

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg inledde 2006 ett projekt rörande ”vardagsliv under andra världskriget” då människor uppmanades att skriva ned sina minnen. Uppropet har resulterat i att arkivet nu har ett omfattande skriftligt material samt en mängd fotografier. Min uppgift i projektet är att skriva om textil och mode under kriget utifrån det insamlade materialet.

 

Dolda innovationer

Jag deltar i projektet ”Dolda innovationer under 1800-talet: textil tekniköverföring, konkurrens och marknad 1800-1914”, där jag skriver en artikel angående en textilprovsamlings tillkomst under 1800-talet.

 

Publikationer:

Knuts, Eva. 2008. “Svarta och vita lådor i minnenas tjänst – Veckningar av tid och rum” i Ljusgården, red. Knuts, Eva & Saltzman, Katarina. Göteborg: Meddelanden från etnologiska institutionen.

Knuts, Eva. 2007. “Survey Article of Swedeni  Masks and Mumming in the Nordic Area, red. Gunnel, Terry. Uppsala: Gustav Adolfs Akademien.

Knuts, Eva. 2007. “Mock Brides, Hen Parties and Weddings – Changes in Time and Space” i Masks and Mumming in the Nordic Area, red. Gunel, Terry. Uppsala: Gustav Adolfs Akademien.

Knuts, Eva.2007. ”Seasons for Sale - Weddings and Markets” i The Ritual Year and Ritual Diversity - Proceedings, red. Midholm, Lina & Nordström, Annika. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, 2007.

Knuts, Eva.207. ”Wedding in a box. Foldings of Time and Space” i (De)coupling Assemblies of Consumption, red.  Brembeck, Helene; Ekström, Karin M.; Mörck, Magnus. Zurich: LIT verlag, 2007.

Knuts, Eva. 2006. Något gammalt, något nytt – skapandet av bröllopsföreställningar. Göteborg: Mara.

Knuts, Eva. 2005. ”Forskaren i provrummet” i Kulturella perspektiv, 2005: nr. 3. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv.

Knuts, Eva. 2008. ”Löfterika ringar” i Kulturella perspektiv, 2005: nr. 2. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv.

 

Konferensdeltagande:                 

·ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Sessionsledare:  Neomaterialitet, kroppslighet och makt.. Mitt bidrag var:  Personal shopper:”En inspirerande upplevelse som fyller dig med glädje, säkerhet och kunskap som varar livet ut” (2009).

·INTER: ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Keepsake boxes – A wedding actor.  (2007).   

·Internationell konferens: Ritual year and ritual diversity: Göteborg.  Seasons for sale.(2006).  

·ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Förklaras kroppen med knoppen? (2005).

·Traditional Masks and Mummings in Northern Europe: Åbo. Mock Brides, Hen Parties and Weddings: Changes in Time and Space.(2002).

 

Anställningar:

Kairos Future. Konsult. 2008-01-01 – 2008-03-15

Projektforskare på Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 2006-11-01 – 2007-01-31

Doktorandanställning 2002-01-01 – 2006-01-26

Projektarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 2001-01-01 – 2001-12-31

 

Uppdrag på universitet och högskola :                                                                                                   

Forskare, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. 2010-

Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”Barndom och ungdom: historiska och teoretiska perspektiv” som ingår i kursen ”Barn- och ungdomskultur”. (2009)

Seminarieledare på kursen ”vetenskapliga teorier och metoder” Lau 260, Göteborgs universitet (2007-2009).

Uppsatshandledning och examinator, etnologiska uppsatser och uppsatser inom lärarutbildningen (Lau 260 och Lau 370).

Masterutbildningen, Etnologiska institutionen, Göteborg. (2008).

Ungdom – identitet – livsstil. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2004-2007).

Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”etnologisk kulturperspektiv” på kultur- och kommunikationsprogrammet, Högskolan Halmstad. (2003-2006).

Barn – samhälle – kultur. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2003).

 

Övrigt:

Ledamot  i Alltinget  (http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=791)

 

 

 

 

 

   

 

 

Mejl: eva.knuts@gu.se

Hmesida: www.evaknuts.se