info@maraforlag.com

 

 

 

 

Kajsa Widegren

 

Ett annat flickrum

2010

 

Maria Lindberg, Helene Billgren och Anna Maria Ekstrand fick alla gå under beteckningen flickkonstnärer i början av 1990-talet. Beteckningen provocerade både konstnärer och kritiker. Att insinuera att vuxna kvinnor är flickaktiga i en kultur som premierar vuxen professionalism är nedvärderande och sexistiskt. Men de tre konstnärernas tematiserande av flickors och flickskap kan också ses som kraftfulla ifrågasättanden av vår kulturs föreställningar om den oskuldsfulla flickan. Men såg kritikerna detta hos Lindberg, Billgren och Ekstrand? Eller kopplades flicktematiken samman med en lättsinnig oskuldsfullhet?

I Ett annat flickrum diskuterar Kajsa Widegren kön, ålder och sexualitet utifrån bilder av 1990-talets ”flickkonstnärer”. Metaforen ”flickrummet” tar bort fokus från konstnärerna och riktar mot de konstnärliga uttryckssätten, dess materiella särdrag och konstens meningsskapande. I verken spåras ett feministiskt synliggörande av flickors sexuella agens, flickors sexuella utsatthet, utmaningar av stereotypa framställningar av flickor och glädjen och lusten hos flickrummets materialitet.

 

Kajsa Widegren, född 1974, är lärare och forskare i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet och arbetar också som konstkritiker på GT. Ett annat flickrum är hennes doktorsavhandling i genusvetenskap.

 

 

Vill du beställa någon av Maras titlar hänvisar vi till AdLibris:

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Mara+f%f6rlag&fromproduct=True

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

Författarkooperativet MARA ekonomisk förening

Föreningens syfte är att ge ut och sprida litteratur med kultur- och samhällsperspektiv producerad av föreningens medlemmar.

 

info@maraforlag.com