info@maraforlag.com

 

 

 

 

Till startsidan

 

Magnus Åberg

Lärardrömmar

Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjektet

 

Tusentals människor väljer varje år att studera till lärare vid någon av de svenska lärarutbildningarna. Studenternas utbildning och framtida yrke har under lång tid varit föremål för heta diskussioner och strider. Genom dessa skapas normer för vad lärare ska göra, vad de ska kunna och vilka de ska vara.

 

Varför förväntas lärare vara personliga? Varför talas det så mycket om att nya lärare ska vara flexibla? Varför är ”individen” så central i lärarutbildningen? Varför ska lärarstudenter bejaka mångfald och människors olikheter? Frågor som dessa problematiseras i denna doktorsavhandling som bygger på intervjuer och deltagarobservationer med lärarstudenter och lärarutbildare på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

 

Antal sidor: 245

Utgivningsår: 2008

ISBN: 978-91-974674-2-1

 

143 sek på AdLibris:

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197467421

 

172 sek på Bokus:

http://www.bokus.com/b/9789197467421.html?pt=search_result&search_term=%E5berg%20l%E4rardr%F6mmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Författarkooperativet MARA ekonomisk förening

Föreningens syfte är att ge ut och sprida litteratur med kultur- och samhällsperspektiv producerad av föreningens medlemmar.

 

info@maraforlag.com

 

Vill du beställa någon av Maras titlar hänvisar vi till AdLibris:

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Mara+f%f6rlag&fromproduct=True